Flemming halvnær

Fakta kan ikke gradbøjes

27.02.2015

Der var fuld opbakning til Bæredygtigt Landbrugs politiske linje under generalforsamlingen på Dalum Landbrugsskole den 26. februar, og med et overskud på 4 millioner kroner i kassen og et stigende medlemstal på den gode side af 4.000 medlemmer var det en glad og stolt formand, der kunne gøre status på foreningens femte generalforsamling

”Jeg har haft en fantastisk dag. Fordi jeg har oplevet virkelig engagerede mennesker, som ville dansk landbrug. De vil stille spørgsmål, og de vil være med i debatten, ” lød det fra formand Flemming Fuglede Jørgensen, umiddelbart efter han var trådt ned fra talerstolen på generalforsamlingen den 26. februar med fuld opbakning til at fortsætte Bæredygtigt Landbrugs kontante linje.

(læs mere)

Flemming Fuglede: Reguler os på fakta

26.02.2015

Flemming og forsamling

Godt 300 medlemmer og tilhørere var mødt frem til generalforsamlingen i Bæredygtigt Landbrug på Dalum Landbrugsskole den 26. februar i Odense, og det var langt mellem lyspunkterne i formand Flemming Fuglede Jørgensens beretning. Fra talerstolen beskrev han et dansk landbrug i stor krise, men han gjorde det klart, at der findes en vej, der fører mod lysere tider

Bæredygtigt Landbrugs formand startede sin beretning ved foreningens femte generalforsamling med at forklare, hvilke kampe foreningen har kæmpet, og stadig kæmper. Han fremhævede kampen for at få renset vandløbene op, så de igen kan føre vand, at nitrat ikke er problemet i det danske vandmiljø og at danske landmænd ikke forurener de danske vandløb. Han gjorde det også helt klart, at Bæredygtigt Landbrug viderefører den kamp, foreningen selv har startet.

(læs mere)

Formandens beretning generalforsamlingen 2015

26.02.2015

Flemming på stolen tæt på

Læs formand Flemming Fuglede Jørgensens beretning fra Generalforsamlingen i Bæredygtigt Landbrug onsdag d. 26. februar 2015

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand

MAN SKAL IKKE SIGE: ”HVAD SAGDE VI? ” - DET GØR VI SÅ ALLIGEVEL - ”HVAD SAGDE BL? ”                                 

Jeg vil ikke love jer at årets beretning for 2014 bliver kortere end de 2 forrige år. Når vi har så omfangsrige beretninger, er det fordi der er så meget urimeligt vi skal berette om. Ligeledes er der så mange modstandere, for ikke at bruge ordet - landbrugsfjender, som vi også i bestyrelsen føler, skal tydeliggøres for vores medlemmer. 

(læs mere)

Flemming Fuglede Jørgensen: Vi er kede af, at vi har fået ret

25.02.2015

Flemming Fuglede Jørgensen, okt. 2013

Bæredygtigt Landbrug afholder den 26. februar generalforsamling i Odense, men selv om økonomien er fin og medlemstallet er stigende, så er formand Flemming Fuglede Jørgensen alligevel ked af, at foreningen har fået ret i, at dansk landbrug er ved at blive udraderet af håbløse rammevilkår. Formanden frygter, at op mod 1.000 medlemmer kan blive tvunget ud af erhvervet, hvis ikke forholdene forbedres nu og her

Over hele landet samles landmænd i disse uger til krisemøder for i fællesskab at finde ud af, hvordan man redder stumperne af dansk landbrug, der lige nu befinder sig i en af de værste kriser nogensinde. Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling kommer også til at handle om den desperate situation mange landbrugsfamilier befinder sig i, og Bæredygtigt Landbrugs formand er bedrøvet over at han må fortælle forsamlingen, at Bæredygtigt Landbrug desværre har fået ret i sine dystre forudsigelser.

(læs mere)

Peter Rosendal: Vi skal ikke samarbejde med nogen, der ikke vil os det godt

25.02.2015

Peter Rosendal, okt. 2013

Peter Rosendal mener landbruget vil blive taget meget mere seriøst i et ministerium, der fokuserer på vækst og arbejdspladser frem for økologiske kantineordninger og nationalretter

Vinteren slipper snart sit tag i Danmark, og imens jordtemperaturen stiger grad for grad, så glæder de danske landmænd sig til igen at kunne køre i marken, så jorden kan komme under kærlig behandling og vinterafgrøderne kan få den gødning, de har behov for.

(læs mere)

Vandløbsvedligeholdelsen halter

25.02.2015

Målepæl Værebro Å

Hvis man vil bibeholde den samme vandstand, det samme vandspejl og den samme afvanding, og der kommer noget mere nedbør, så er man nødt til at forøge volumen i vandløbet. Det siger vandløbsekspert Claus Skov Madsen, og han opfordrer kommunerne til at benytte regulativerne på en måde, så der igen kan løbe vand i vandløbene

Ansvaret for om en vandløb kan bortføre vand afgøres af vandløbets status. Altså om der er tale om et privat eller et offentligt vandløb. Er det et privat vandløb, så er det lodsejeren selv, hvis det er et offentligt vandløb, så er det kommunen, der er vandløbsmyndighed, og så er det altså dem, der skal vedligeholde vandløbene. Og ligegyldig hvem, der er den ansvarlige part, så er det et krav i vandløbsloven, at vandløbet kan bortlede vandet.

(læs mere)

Naturstyrelsen opfører sig som den dømmende magt

24.02.2015

Vandløb nordjylland vandplaner

Hos Bæredygtigt Landbrug ser man med stor bekymring på Naturstyrelsens behandling af landmændenes klager i forbindelse med vandplanerne. For ikke alene har den offentlige myndighed overskredet svarfristen, man har også set bort fra individuelle forhold, og dermed mener chefjurist Nikolaj Schulz, at Naturstyrelsen har dømt landmændene ude, før klagen overhovedet er nået frem til Natur- og Miljøklagenævnet

Natur- og Miljøklagenævnet har fået tilsendt 154 individuelle klager i forbindelse med fejl i vandplanerne, men alligevel tyder meget på, at blot en skrivelse er kommet til bedømmelse i nævnet. På trods af en svarfrist på tre uger har klagerne i næsten tre måneder været strandet i Naturstyrelsen, der midt i forvirringen har valgt at lave én standardiseret udtalelse til samtlige klagere. Nu frygter landmændene, at deres store arbejde i forbindelse med de individuelle klager ikke indgår i det materiale Naturstyrelsen har sendt til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

(læs mere)

Planternes brændstof forsvinder op i luften

23.02.2015

Vandløb høj vandstand

Som man gøder, så høster man, lyder et ordsprog blandt landmænd og planteavlsrådgivere. Planter kræver energi for at vokse, og en af de vigtigste gødningsformer er kvælstof

Kvælstof findes i jorden hvis jorden har et højt indhold af planterester eller hvis jorden bliver tilført kvælstof via husdyrgødning, kompost, slam eller fra vilde dyr eller græssende kreaturer. Uden kvælstof er det kun et fåtal af planter, der kan udvikle sig, og de planter, der ikke skal tilføres kvælstof, henter selv kvælstof ned fra luften, der består af 78 procent kvælstof, for at få brændstof til at udvikle sig.

(læs mere)

Se alle nyheder her ...

Goddag og farvel-reception hos Bæredygtigt Landbrug

20. juni 2014:
Læs mere

Vandglas-top
Drikkevandet holder vand 

Gris i halm

Dyrelæge: Frygt for MRSA er ude af proportion

Samlet billede Enköbing

Spildevand som kilde til gødning og energi

Gård Povl Blak Bojer

Landmænd kræver fair finansiering

Grise
Bondefanget af banken

ØL blandede øl TOP

Proteindebat: Indholdet i dansk korn er for lavt

Jan Hjeds: Oversvømmelser er politisk bestemte
"Mere vand, der skal strømme i mindre vandløb, det passer ikke sammen - det kan ikke lade sig gøre uden oversvømmelser.... Så oversvømmelserne, de er pt. politisk bestemte," lyder det fra Jan Hjeds i videoen herover

Vagn sur i randzone top juli 2013

Vagn Lundsteen: Lave afgrødepriser øger krav om gødskning efter ligevægt

Hør Vagn Lundsteen forklare hvorfor planterne har brug for gødning, og hvorfor der er behov for gødskning efter ligevægtsprincippet

Asger Møller Madsen med drænmåleudstyr april 2014
Drænvansmålinger - hvordan gør jeg?

Korn nær i hånd (TOP)
Danske landmænd hægtet af: Må gøde det halve af naboerne

Jesper Bo Jensen 2014
Fremtidsforsker om dansk landbrug:
Potentialet er slet, slet ikke nået

Nitratgraf med EU-grænseværdilinje
Tyskland og Holland må tilføre mere gødning, hvis grænseværdien på 11,3 mg/Nitrat-N i vandløb overholdes 

Vandboring

 Et faktuelt indsprøjt 
I tre senere år, hvor der findes tilgængelige detaljerede data, årene 2008 – 2010, er der permanent lukket 33 boringer på grund af forurening. Af disse angives det for de syv, at forureningen er med pesticider, mens det for de resterende ikke angives at være pesticider. 

Hvede til hjemmeside
Mindre dansk i melet

Drænudløb sommer

Tyske forskere: Randzoner har minimal effekt

Recipienttegning Julius

Sådan virker den ny regulering af landbruget

Støt Bæredygtigt Landbrugs sagsanlæg mod staten

Danske Bank
reg: 3956 konto 10816831

Læs mere om formålet med støtten