Flemming Fuglede Jørgensen TOP

Formand: Sass Larsens forslag er noget værre vrøvl

30.04.2015

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen vil nu tvinge bankerne til at presse konkurstruede landmænd ud af erhvervet. Men den idé har ingen gang på jord, lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs formand, der i stedet opfordrer erhvervs- og vækstministeren til at få kigget på rammevilkårene i en fart.

Nu skal der ryddes op i gældsramte landbrug. Det mener erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen, som i et nyt vækstudspil lægger pres på Finansrådet for at lave en aftale om, at bankerne skal presse op mod 1700 af landets mest kriseramte landmænd til at gå konkurs. 

(læs mere)

Chefjurist: Dejligt at Fødevareministeriet lytter til os

30.04.2015

Mark500_200

Med udkast til den nye bekendtgørelse om plantedække og dyrkningsrelaterede tiltag giver Fødevareministeriet landmændene en større pallette af efterafgrøder at vælge mellem. Et forslag, som Bæredygtigt Landbrug allerede kom med i et høringssvar i sommeren 2014.

I sommeren 2014 sendte Bæredygtigt Landbrug et høringssvar til Fødevareministeriet i forbindelse med ministeriets ændringer af bekendtgørelsen om plantedække og dyrkningsrelaterede tiltag. 

(læs mere)

Intet tyder på nitratforurening i grundvandet

29.04.2015

Vandglas-top

Miljøministeren har nu bekræftet, at den danske grundvandsovervågning ikke påviser, at der er nitratproblemer med det danske grundvand. Det er Bæredygtigt Landbrugs direktør, Bjarne Nigaard, meget tilfreds med.

I et svar til Folketingets Miljøudvalg har miljøministeren nu slået helt fast, at man ud fra den danske grundvandsovervågning ikke kan konkludere, at vores grundvand er nitratforurenet.

(læs mere)

Målingerne er klare: Der er rigelig plads til mere kvælstof

28.04.2015

Ole Christiansen med måleudstyr (TOP)

Farvel til modelberegninger og goddag til måleudstyr. 12 landmænd nær Roskilde er gået sammen om at lave målinger i et vandløb, der afvander omkring 1000 af deres hektarer. Måleresultaterne viser, at der ikke er problemer med nitratindholdet i vandet.

Sidste sommer opfordrede Bæredygtigt Landbrug sine mere end 4000 medlemmer til at sætte måleudstyr op i deres vandløb. Det skete, efter landbruget gennem længere tid var blevet beskyldt for at udgøre en væsentlig miljøbelastning ved brugen af kvælstof. Meningen med at sætte måleudstyr op og dermed få konkrete, faktiske resultater var at bevise det modsatte: At landbruget ikke forurener.  

(læs mere)

Planteavlsrådgiver: Sådan gøder du efter ligevægtsprincippet

24.04.2015

Hvede til hjemmeside

Der skal være balance mellem de næringsstoffer, der bliver tilført marken, og dem, der bortkommer. Det er teorien bag det såkaldte ligevægtsprincip. Herhjemme er kvælstofnormerne så restriktive, at det ikke kan lade sig gøre at gøde på den måde, selv om metoden bliver benyttet med god succes i vores nabolande.

De danske gødningsregler gør det umuligt for danske landmænd at gøde optimalt og dermed få det største udbytte af deres afgrøder. I flere andre EU-lande har man besluttet at gøde efter ligevægtsprincippet for på den måde at sikre, at der er balance mellem tilførslen og bortkomsten af næringsstoffer på markerne. Det princip bør også indføres i Danmark, mener planteavls- og fagpolitisk rådgiver hos Bæredygtigt Landbrug, Jørgen Evald Jensen.

(læs mere)

Sejr til landmand: Lysåbent areal er landbrugsareal

23.04.2015

Lysåbent areal mark TOP

Den nordjyske landmand Jørgen Mølhus Jørgensen fik medhold i, at hans lysåbne areal kunne betragtes som landbrugsareal for 2014. Nu genoptager NaturErhvervstyrelsen landmandens sag med henblik på også at udbetale støtte for årene 2011-2013.

Det har været en lang og sej kamp for Jørgen Mølhus Jørgensen at få medhold i, at han er berettiget til støtte for sit lysåbne areal på ejendommen i Vrå i Nordjylland. Et areal på to-tre hektar i et skovområde, hvor han hvert år har haft en flok kvier til at gå og græsse. I 2011 besluttede NaturErhvervstyrelsen pludselig, at arealet ikke længere var støtteberettiget, og Jørgen Mølhus Jørgensen mistede derfor sin landbrugsstøtte til det lysåbne areal. 

(læs mere)

Fødevareminister: Økologi skal løse samfundsudfordringer

22.04.2015

Dan Jørgensen med forsamling 22. april 2015

Onsdag blev de foreløbige konklusioner i vidensyntesen ’Økologiens betydning for samfundsgoder’ præsenteret på Christiansborg. Budskabet fra fødevareministeren var, at økologien kan være med til at løse mange af de samfundsudfordringer, vi står overfor. Men de konkrete bud på, hvad økologien kan give os, udeblev, mener direktør i Bæredygtigt Landbrug, Bjarne Nigaard.

Uden for fællessalen på Christiansborg står en stor gruppe af mennesker og sludrer over en sandwich. Umiddelbart er der ikke noget, der forbinder dem med hinanden – måske lige på nær det lille røde mærkat, de hver især har fået klistret på jakken ved indgangen. Mærkatet afslører, at de alle skal deltage i det arrangement, som om få øjeblikke bliver åbnet af fødevareminister Dan Jørgensen.

(læs mere)

Vi importerer fortsat mere økologi, end vi eksporterer

22.04.2015

Dan Jørgensen 22. april talerstol

De sidste ti år har eksporten af økologiske varer været stigende – men der er lang vej endnu, før eksporten overhaler importen, viser de seneste tal.

Torsdag blev de foreløbige konklusioner i vidensyntesen ’Økologiens betydning for samfundsgoder’ præsenteret på Christiansborg. Af vidensyntesen fremgår det, at det stadig er en udfordring at få overskud på den økologiske handelsbalance.

(læs mere)

Se alle nyheder her ...

Goddag og farvel-reception hos Bæredygtigt Landbrug

20. juni 2014:
Læs mere

Jørgen Evald Jensen fortæller om ligevægtsprincippet for gødskning

Twitterbillede hjemmeside TOP
Bæredygtigt Landbrug er kommet på Twitter!
Følg endelig med og spred hashtagget #baeredygtigtlandbrug

Ejendomsretten er ukrænkelig JT og Julius
Har du liket og delt Bæredygtigt Landbrugs Grundlovs-kampagne på facebook?
Klik her for at gå til foreningens facebookside

Bæredygtigt Landbrug er også på Instagram:
Du kan finde os under navnet: baeredygtigtlandbrug

Vandløb med bro Nordjylland
Vandløbsvedligeholdelsen halter
Venstre, Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti vil have forbedret vandløbs-vedligeholdelsen i Danmark - læs her, hvorfor der skal være mere plads til vandet i vandløbene

Hvede til hjemmeside
Aarhus Universitet i notat til fødevareministeriet: Danske gødningsregler giver dårligere kvalitet og større import af brødkorn

Medlemsskab juli sort
Fornyelse af medlemsskaber - læs mere her

Grise
Resistens: Danske landmænd har udfaset præparater med høj risiko for resistens

Vandglas-top
Drikkevandet holder vand 

Samlet billede Enköbing

Spildevand som kilde til gødning og energi

Gård Povl Blak Bojer

Landmænd kræver fair finansiering

Grise
Bondefanget af banken

Hør Vagn Lundsteen forklare hvorfor planterne har brug for gødning, og hvorfor der er behov for gødskning efter ligevægtsprincippet

Asger Møller Madsen med drænmåleudstyr april 2014
Drænvansmålinger - hvordan gør jeg?

Jesper Bo Jensen 2014

Fremtidsforsker om dansk landbrug:
Potentialet er slet, slet ikke nået

Vandboring

 Et faktuelt indsprøjt 
I tre senere år, hvor der findes tilgængelige detaljerede data, årene 2008 – 2010, er der permanent lukket 33 boringer på grund af forurening. Af disse angives det for de syv, at forureningen er med pesticider, mens det for de resterende ikke angives at være pesticider.  

Drænudløb sommer
Tyske forskere: Randzoner har minimal effekt

Recipienttegning Julius

Sådan virker den ny regulering af landbruget

Støt Bæredygtigt Landbrugs sagsanlæg mod staten

Danske Bank
reg: 3956 konto 10816831

Læs mere om formålet med støtten