Ryå flyder over

DCE spiller hassard med miljøet

17.12.2014

Bæredygtigt Landbrug kalder DCEs udmeldinger omkring de miljøkemiske konsekvenser af en øget vandstand i danske vandløb for hasarderet, og mener at forskerne efterlader mange ubesvarede spørgsmål

Den 19. november afleverede DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) et blot seks sider langt notat med titlen ’Notat vedr. de miljøkemiske konsekvenser af vandløbsvirkemidler’, hvor forskerne Poul Nordemann jensen, Carl Chr. Hoffmann, Kirsten Schelde og Christen Duus Børgesen vurderer, hvad de miljøkemiske konsekvenser vil være af at hæve vandstanden i de danske vandløb.

(læs mere)

Nye vandplaner truer - BL fortsætter retssag

16.12.2014

Bjarne Nigaard i vandløb dec 2014

Den 16. december fremsætter miljøministeren vandområdeplanerne for perioden 2016-2021, men planerne kommer i modvind fra starten. Bæredygtigt Landbrug bebuder, at foreningen fortsætter sin vandplans-retssag mod staten, da man fortsat ikke mener at grundlaget for vandplanerne er i orden

Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) præsenterer den 16. december Danmarks nye vandområdeplaner i København, men ude på landet, hvor vandplanerne frygtes at ramme landbruget hårdt, er man ikke tilfredse med det arbejde, der ligger til grund for indsatserne i planerne. 

(læs mere)

Finanstilsynet nedskriver værdien af landbruget – katastrofe mener Bæredygtigt Landbrug

15.12.2014

Bjarne Nigaard i skjorteærmer (foto Kristian Brasen)

Finanstilsynet er netop udkommet med sit orienteringsbrev om regnskabsaflæggelse for 2014 til de danske banker. Og det er dårligt nyt til de danske landmænd, for Finanstilsynet beder bankerne afskrive 25 procent af de bogførte værdier hos landbrugskunderne, og det frygter Bæredygtigt Landbrug kan vise sig at blive en selvopfyldende profeti

I ’Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2014 for kreditinstitutter m.fl.’ der udkom den 15. december skriver Finanstilsynet bl.a., at de har observeret, at der ved salg af landbrugsaktiver i forbindelse med afvikling (maskiner, besætning, beholdning mv.) ikke kan sælges til bogførte værdier. Og derfor skal bankerne allerede nu tage højde for en sådan eventuel situation, og foretage afskrivning på 25 procent af de bogførte værdier.

(læs mere)

Svenske Per Landen: Jeg gøder efter planternes behov

12.12.2014

Per Landen svensk landmand TOP

NABOTJEK: I Sverige reguleres landbruget ikke af en fast gødningsnorm, som det er tilfældet i Danmark. Landmanden må i princippet tilføre det kvælstof, han skønner, planten behøver. Tag med bæredygtigtlandbrug.dk på besøg hos landmand og driftschef Per Landen, Ystad, der ikke kan se logikken i, at danske kollegaer på den anden side af sundet reguleres meget strengere end svenskerne

Rapsen knaser sprødt under fødderne for hvert skridt. Foran mig går Per Landen. Han er målrettet og rask til bens, så jeg må smålunte for at følge med. Fra toppen af rapsmarken i det kuperede terræn er der en smuk udsigt. Både til det gamle Charlottenlund Slot og til kystbyen Ystad i baggrund. 

(læs mere)

Naturlige tanker ved juletid!

11.12.2014

Ulveaftryk Thor

Vi elsker den jyske natur. Vi passer også rigtig godt på den, hvis ellers vi kan få lov

Af gdr. cand.agro. Kristian Østergaard, Birkelse, 9440 Aabybro

Miljøminister Kirsten Brosbøl skrev den 17/11 i avisen Nordjyske om "Naturplan Danmark" og kastede i den forbindelse sine tanker på al den natur, som ministeren mener forsvinder for øjnene af os alle. Natur som ministeren - med de såkaldte §3 arealer som omdrejningspunkt - vil have gjort noget ved.

(læs mere)

Kvælstof gør en forskel - men vi kommer ikke længere ned på udledningen

11.12.2014

Drænudløb sommer

Allerede i 1984 konstateredes det i NPO-rapporten, at udvaskningen ved gødskning med 240-320 kilo N/ha ikke afveg væsentligt fra gødskning med 80-160 kilo N - eller grupperne ind i mellem.

Af Bjarne Nigaard og Vagn Lundsteen

En stærk, velgødet plante med et stort rodnet opsamler og tilbageholder mere kvælstof end en lille plante med små rødder. Det er altså ikke mængden af kvælstof, der har betydning for udvaskningen af næringsstoffer, så længe der gødes efter ligevægt og godt landmandsskab.

(læs mere)

KO-regler for 2015 giver juridiske problemer

10.12.2014

Nikolaj Schulz lange ærmer sep 2014

Bæredygtigt Landbrug har afgivet høringssvar på udkast til de nye KO-regler for 2015. Foreningen gør opmærksom på, at landmandens retssikkerhed med de nye regler bringes i fare og at de automatiserede KO-støttetræk er i strid med grundlæggende forvaltningsretlige principper

Den 308 sider lange KO-vejledning er nu reduceret til små 100 sider. Der er også justeret i kravene, men desværre er der ifølge Nikolaj Schulz, jurist i Bæredygtigt Landbrug, ikke noget væsentligt nyt under solen. Årsagen til reduktionen er nemlig hovedsageligt, at man har flyttet pointsystemet over i en intern instruks, hvilket gør KO-systemet endnu mindre gennemskueligt, og derfor forudser Nikolaj Schulz at KO-problemerne vil fortsætte i 2015.

(læs mere)

Miljøministeren plumpede i med begge ben

09.12.2014

Vandmiljø

I et læserbrev i Jyllands-Posten den 18. november påstod miljøminister Kirsten Brosbøl, at Roskilde Fjord har fået det bedre på grund af kvælstofreduktioner fra landbruget. Bæredygtigt Landbrug har fulgt op på udtalelsen, og igen må vi konkludere, at nogen misinformerer ministeren

Af Vagn Lundsteen, fagpolitisk rådgiver

For hvad er sandheden? På Miljøportalen, kan man hente målinger på en lang række data, såsom ilt, fosfor, klorofyl, total-kvælstof og nitrat, som er den del, der kommer fra landbruget. 

(læs mere)

Se alle nyheder her ...

Goddag og farvel-reception hos Bæredygtigt Landbrug

20. juni 2014:
Læs mere

Bjarne Nigaard til miljøministeren om vandplaner - det er en ommer!
Hør hvorfor BL fortsætter retssagen mod vandplanerne herover

Overimplementering: Så meget rammer de danske vandplaner forbi målet

ØL blandede øl TOP

Proteindebat: Indholdet i dansk korn er for lavt

Jan Hjeds: Oversvømmelser er politisk bestemte
"Mere vand, der skal strømme i mindre vandløb, det passer ikke sammen - det kan ikke lade sig gøre uden oversvømmelser.... Så oversvømmelserne, de er pt. politisk bestemte," lyder det fra Jan Hjeds i videoen herover

Alm. Brand og Bjarne skriver under på aftale
BL tilbyder pensions- og forsikringsordning i samarbejde med Alm. Brand

Vagn sur i randzone top juli 2013

Vagn Lundsteen: Lave afgrødepriser øger krav om gødskning efter ligevægt

Hør Vagn Lundsteen forklare hvorfor planterne har brug for gødning, og hvorfor der er behov for gødskning efter ligevægtsprincippet

Asger Møller Madsen med drænmåleudstyr april 2014
Drænvansmålinger - hvordan gør jeg?

Korn nær i hånd (TOP)
Danske landmænd hægtet af: Må gøde det halve af naboerne

Jesper Bo Jensen 2014
Fremtidsforsker om dansk landbrug:
Potentialet er slet, slet ikke nået

Nitratgraf med EU-grænseværdilinje
Tyskland og Holland må tilføre mere gødning, hvis grænseværdien på 11,3 mg/Nitrat-N i vandløb overholdes 

Vandboring

 Et faktuelt indsprøjt 
I tre senere år, hvor der findes tilgængelige detaljerede data, årene 2008 – 2010, er der permanent lukket 33 boringer på grund af forurening. Af disse angives det for de syv, at forureningen er med pesticider, mens det for de resterende ikke angives at være pesticider. 

Hvede til hjemmeside
Mindre dansk i melet
Vandglas-top
Drikkevandet holder vand

 

Samlet billede Enköbing

Spildevand som kilde til gødning og energi

Drænudløb sommer

Tyske forskere: Randzoner har minimal effekt

Recipienttegning Julius

Sådan virker den ny regulering af landbruget

Når bonden har det godt BYEN


Støt Bæredygtigt Landbrugs sagsanlæg mod staten

Danske Bank
reg: 3956 konto 10816831

Læs mere om formålet med støtten