Når bonden har det godt TOP

Hvorfor blev jeg landmand?

23.01.2015

Det spørger jeg tit mig selv om i disse dage, uger, måneder og år

Af Bo Ritterbusch, landmand Hadsund

For at finde svaret på det, skal vi en del år tilbage. Vi skal tilbage til min barndom, eller tidlige ungdom. Jeg er opvokset på landet, ikke på en gård. Mine forældre er ikke landmænd, langt fra. men som sagt, er jeg opvokset på landet med marker og åbne vider omkring stedet hvor vi boede. Ja mine forældre bor faktisk samme sted den dag i dag. 

(læs mere)

Nabotjek: Økonom: Rammevilkårene har ødelagt dansk landbrug

22.01.2015

Troels Troelsen (TOP)

Hver femte danske landmand er teknisk insolvent og hver tredje er i fare for konkurs, hvis der ikke sker noget drastisk. Men truende konkurser er ikke det største økonomiske problem for landbruget, mener Troels Troelsen, cand. oecon., associate professor ved CBS

Dansk landbrug står på randen af en konkursbølge af historiske dimensioner. Mellem 15 og 20 procent af alle landbrug ligger i farezonen for at gå konkurs. De får i øjeblikket kunstigt økonomisk åndedræt fra bankerne, da de reelt har negativ egenkapital.

(læs mere)

Indsats for grundvand er en Aarhus-vittighed

21.01.2015

Vandglas-top

1.300 grundejere i Aarhus Kommune risikerer ikke længere at må benytte pesticider på deres jord, hvis Aarhus Kommune på et møde den 21. januar stemmer for et forslag om at forbyde brug af pesticider ved Stautrup og Åbo. Forbuddet vil ramme Aarhusianske landbrug hårdt, men ifølge foreningen Bæredygtigt Landbrug må der være tale om en Aarhus-vittighed

En af de gamle Aarhus-vittigheder lyder: ”Ved du hvad der står på skiltene inden du kører ind i de Aarhusianske rundkørsler? MAX ÉN OMGANG”. Samme synspunkt bør tages til følge i de nye planer, der skal gælde for de indsatsplaner, der nu lanceres i Aarhus Kommune. Formålet med grundvandsindsatsen er ifølge kommunen at begrænse pesticider i grundvandet. Faktum er dog, at der ikke er et problem og der heller ikke er et problem undervejs, lyder det fra foreningen Bæredygtigt Landbrug, der håber at forslaget bliver standset efter en enkelt runde i byrådet.

(læs mere)

Meget tid med ingenting

21.01.2015

Minivådområde oversigtsbillede

Miljøstyrelsen gav os i sidste uge sin version af konklusionerne fra det pilotprojekt, der har kørt i et lille års tid, med henblik på at danne baggrund for en kommende ny regulering

Af Bjarne Nigaard, adm. direktør

Styrelsen skriver bl.a., at projektet viser, “… at kvælstofudledningen til Danmarks vandmiljø kan begrænses samtidig med, at landmænd nogle steder kan gøde mere og opnå bedre økonomi. …”

Nogle steder…

Jeg venter nu spændt på, at deltagerne i pilotprojektet fortæller os, hvilke steder det er, man kan forvente at måtte gøde mere. Og nok så interessant; hvilke steder man ikke må, og hvilke steder der skal gødes mindre.

(læs mere)

Økonomien i dansk landbrug kan reddes med ordentlige rammevilkår

20.01.2015

Bjarne i svinestald TOP

Det er positivt, at mange danske pengeinstitutter, både store og mindre, tydeligvis har forstået alvoren i den øjeblikkelige økonomiske situation for danske landbrugsfamilier. Signalet fra bankernes side om gældseftergivelse er derfor i udgangspunktet prisværdigt

Af Bjarne Nigaard, adm. direktør

Men egentlig vil vi i dansk landbrug gerne have lov til at stå ved vores gæld. Der kan selvfølgelig findes enkelte undtagelser, hvor det kan siges, at bankerne bærer en væsentlig del af skylden for en uhensigtsmæssig stor gæld på grund af dårlig rådgivning og for aggressivt salg, men generelt står vi ved, at gælden har været nødvendig at optage… Og at vi også derfor selv skal afdrage den.

(læs mere)

Modeller, modeller, modeller... Men hvad med virkeligheden

20.01.2015

Randzoner, sne 2012

Hvorfor er det, at jeg ikke føler mig helt tryg ved, at vandområdeplanerne kommer til at vise det reelle billede af vandmiljøets tilstand? Hvorfor er det, at jeg med det udgangspunkt bliver stærkt nervøs for de krav der bliver indbygget i en kommende ny regulering, baseret på modeller og retentionskort?

Af Bjarne Nigaard, adm. direktør

Det er ikke kun Miljøstyrelsen og de andre samarbejdspartnere i pilotprojektet der falder i svime over modelberegninger og teoretiske vurderinger af virkeligheden. Også DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, har jublende meldt ud om sin medvirken til de vandområdeplaner, som kom i høring kort før jul.

(læs mere)

DCA i notat til fødevareministeriet: Danske gødningsregler giver dårligere kvalitet og større import af brødkorn

19.01.2015

Hvede til hjemmeside

En stadig strammere gødningsnorm gør det svært at producere dansk brødkorn af tilstrækkelig kvalitet. Det fastslog DCA i 2012 i et notat til fødevareministeriet. Siden er notatet fulgt op af endnu et notat, der dertil fastslår, at proteinindholdet falder i takt med at også gødningsnormen falder

Allerede da gødningsdebatten rasede i 2012 udfærdigede DCA, Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet, et notat, som led i det centret selv betegner som en ’aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevareministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening’.

(læs mere)

KO-lignende sanktioner for økologer

16.01.2015

Æble

Naboers brug af sprøjtemidler kan koste økologer tilskud, hvis en ny lovgivning bliver gennemført. Reglerne vil blive et økonomisk paradis for rådgivere, mens landmændenes situation er uvis. Der er tale om konkurrenceforvridning, mener Bæredygtigt Landbrug

Økologiske landmænd kan miste hele deres tilskud, hvis naboerne bruger sprøjtemidler eller for meget gødning på deres marker. Det vil være konsekvensen af de regler om arealtilskud til økologer som NaturErhvervstyrelsen har sendt til høring.

(læs mere)

Se alle nyheder her ...

Goddag og farvel-reception hos Bæredygtigt Landbrug

20. juni 2014:
Læs mere

Gård går i sort
Landmænd kræver fair finansiering

Grise
Bondefanget af banken

Flytterod
Bæredygtigt Landbrug er flyttet til Roskilde

ØL blandede øl TOP

Proteindebat: Indholdet i dansk korn er for lavt

Jan Hjeds: Oversvømmelser er politisk bestemte
"Mere vand, der skal strømme i mindre vandløb, det passer ikke sammen - det kan ikke lade sig gøre uden oversvømmelser.... Så oversvømmelserne, de er pt. politisk bestemte," lyder det fra Jan Hjeds i videoen herover

Vagn sur i randzone top juli 2013

Vagn Lundsteen: Lave afgrødepriser øger krav om gødskning efter ligevægt

Hør Vagn Lundsteen forklare hvorfor planterne har brug for gødning, og hvorfor der er behov for gødskning efter ligevægtsprincippet

Asger Møller Madsen med drænmåleudstyr april 2014
Drænvansmålinger - hvordan gør jeg?

Korn nær i hånd (TOP)
Danske landmænd hægtet af: Må gøde det halve af naboerne

Jesper Bo Jensen 2014
Fremtidsforsker om dansk landbrug:
Potentialet er slet, slet ikke nået

Nitratgraf med EU-grænseværdilinje
Tyskland og Holland må tilføre mere gødning, hvis grænseværdien på 11,3 mg/Nitrat-N i vandløb overholdes 

Vandboring

 Et faktuelt indsprøjt 
I tre senere år, hvor der findes tilgængelige detaljerede data, årene 2008 – 2010, er der permanent lukket 33 boringer på grund af forurening. Af disse angives det for de syv, at forureningen er med pesticider, mens det for de resterende ikke angives at være pesticider. 

Hvede til hjemmeside
Mindre dansk i melet
Vandglas-top
Drikkevandet holder vand

 

Samlet billede Enköbing

Spildevand som kilde til gødning og energi

Drænudløb sommer

Tyske forskere: Randzoner har minimal effekt

Recipienttegning Julius

Sådan virker den ny regulering af landbruget

Støt Bæredygtigt Landbrugs sagsanlæg mod staten

Danske Bank
reg: 3956 konto 10816831

Læs mere om formålet med støtten