Randzone ikke etableret hos Asger Møller Madsen

Randzoneloven gør landmænd lovløse

01.10.2014

Regeringen holder krampagtigt fast i randzoneloven, imens størstedelen af den borgerlige opposition har meldt ud, at de helt vil fjerne de nu ni meter bræmmer langs søer og vandløb, hvis de kommer til magten. I midten står landmændene og vakler imellem at bruge deres faglige fornuft og droppe randzonerne eller at forsøge at følge loven med en stor risiko for at bryde den alligevel

I Nordjylland, nærmere bestemt i nærheden af Thisted, går den tidligere landmand Povl Blak Bojer utålmodigt og venter på, at hans retssag omkring de omstridte randzoner kommer for en dommer.

(læs mere)

BL kæmper for retfærdig KO-kontrol

30.09.2014

Nikolaj Schulz lange ærmer sep 2014

KO-kontrolsystemet er kompliceret, uoverskueligt og uretfærdigt. Det mener man hos Bæredygtigt Landbrug. Den 2. oktober 2014 skal foreningen og en række andre organisationer mødes med NaturErhvervstyrelsen for at diskutere, hvordan KO-reglerne kan gøres enklere og mere retfærdige for landmændene

Hos Bæredygtigt Landbrug mener man det er på høje tid at forbedre KO-systemet i Danmark, og derfor går jurist Nikolaj Schulz nu i dialog med NaturErhvervstyrelsen om en ændring af reglerne.

(læs mere)

Peter Kiær: Nu laver jeg målingerne selv

29.09.2014

Peter Kiær, okt. 2013

Mens myndighederne tøver med målinger, så tøver landmand Peter Kiær på ingen måde. Han etablerer nu målinger på samtlige dræn, der skal dokumentere den faktuelle udledning af kvælstof. Når myndighederne ikke vil, så må jeg jo gøre det selv, lyder det fra landmanden, der efterlyser handling nu

To hundrede tons sojaskrå. Så meget ekstra protein står der på dosmersedlen, når landmand Peter Kiær næste år skal købe foder til de 600 søer, 19.000 smågrise og de 11.000 slagtesvin, han årligt opdrætter på gården ved Haslev på Sydsjælland.

(læs mere)

Mere fnidder med husdyrgodkendelser

29.09.2014

Nikolaj Schulz korte ærmer sep 2014

Høringsfristen på ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er netop passeret. Bæredygtigt Landbrug har gjort opmærksom på, at bekendtgørelsen bør give mulighed for målinger allerede nu, og opfordrer Miljøstyrelsen til at lægge alle deres mange anmeldelsesordninger i graven

Bæredygtigt Landbrug har i et høringssvar i forbindelse med ændringsbekendtgørelsen gjort opmærksom på, at EU-retten og det forvaltningsretlige undersøgelsesprincip dikterer, at myndighederne skal bruge seneste videnskabelige viden. 

(læs mere)

Vandløbsregulativet er vandløbets lov

26.09.2014

Målepæl Værebro Å

Vandløbsregulativet udgør administrationsgrundlaget for det enkelte vandløb, herunder regulativets bestemmelser om vandløbets fysiske tilstand og vedligeholdelse

Af Vagn Lundsteen, fagpolitisk rådgiver

Vandløbsregulativet indeholder en betegnelse af vandløbet, og vandløbets skikkelse eller vandføringsevne. Regulativet beskriver ligeledes omfanget af vandløbets vedligeholdelse, som kan bestå af bl.a. grødeskæring og fjernelse af aflejringer (opgravning). 

(læs mere)

Mette Bock (LA): Nu kan vi ikke vente længere

25.09.2014

Mette Bock

Liberal Alliances landbrugsordfører mener vi har den faglige viden, der skal til, og at regeringen har hængt i bremsen, derfor vil Mette Bock have gang i reformerne på landbrugsområdet med det samme. Det fortæller hun til bæredygtigtlandbrug.dk i forbindelse med lanceringen af Liberal Alliances landbrugspolitik den 25. september

Liberal Alliance har netop offentliggjort et nyt landbrugsudspil, der skal sikre væksten i både landbruget og i samfundet. Regeringen har alt for længe hængt i bremsen, når det gælder en ny regulering, der skal sikre landbruget bedre vilkår, siger LA’s fødevareordfører Mette Bock til Bæredygtigtlandbrug.dk. Landbrugsordføreren mener, den nye regulering skal sættes i gang med det samme.

(læs mere)

Glædeligt at LA tror på dansk landbrug

25.09.2014

Bjarne Nigaard close up TOP

’Dansk landbrug har alle gode grunde til at være et stolt erhverv’. Sådan starter Liberal Alliances landbrugsudspil, og hos Bæredygtigt Landbrug tror adm. direktør Bjarne Nigaard, at partiets tanker om mere gødning og en regulering af landbruget baseret på målinger er vejen til vækst i fødevareklyngen – men han pointerer, at landbruget ikke kan vente på ændringer. Politikerne skal handle nu.

Selvom det mest iøjefaldende ved Liberal Alliances landbrugsudspil den 25. september måske umiddelbart er forslaget om nedlæggelse af NaturErhvervstyrelsen, så mener Adm. direktør i Bæredygtigt Landbrug, Bjarne Nigaard, at det er langt mere interessant, at der i udspillet lægges op til at gennemføre det paradigmeskifte i reguleringen af landbruget, som har været ventet siden Natur- og Landbrugskommissionen kom med sine anbefalinger for fremtidens landbrug i Danmark. 

(læs mere)

Liberal Alliance vil gøre landbruget til vækstmotor

25.09.2014

Mette Bock Værebro Å

Liberal Alliance præsenterer den 25. september sit landbrugsudspil. Der er lagt vægt på vækst ved brug af gødning og en hurtig overgang til en intelligent regulering af landbruget via målinger.

Af Mette Bock, landbrugsordfører Liberal Alliance

Dansk landbrug har alle gode grunde til at være et stolt erhverv. Det er landbruget, der har lagt grunden til det samfund, vi kender i dag. Økonomisk og kulturelt. 

Men stoltheden har trange kår i dag, hvor landbruget tillægges ansvar for alt fra negativ miljøbelastning over klimapåvirkning og ringe fødevarekvalitet til dårlig dyrevelfærd. Samtidig detailreguleres landbruget i dag på baggrund af følelser frem for faglighed. EU-regler overimplementeres, og det er stort set umuligt for landmanden at overholde gældende lovgivning til punkt og prikke.

(læs mere)

Se alle nyheder her ...

Goddag og farvel-reception hos Bæredygtigt Landbrug

20. juni 2014:
Læs mere


Følg med i de åbne samråd om randzoner og gødskning den 1. oktober fra klokken 14.45 ved at klikke herover
Alfred på mark

Den ioniserende landmand
Læs hvordan Alfred bruger ionisering i stalden og i marken

Hør Vagn Lundsteen forklare hvorfor planterne har brug for gødning, og hvorfor der er behov for gødskning efter ligevægtsprincippet

Asger Møller Madsen med drænmåleudstyr april 2014
Drænvansmålinger - hvordan gør jeg?

Korn nær i hånd (TOP)
Danske landmænd hægtet af: Må gøde det halve af naboerne

Jesper Bo Jensen 2014
Fremtidsforsker om dansk landbrug:
Potentialet er slet, slet ikke nået

Bjarne Nigaard FACEBOOKBILLEDE
Send en facebook-hilsen til Bjarne Nigaard
Klik på billedet for gå til BL-direktørens facebookprofil 

Nitratgraf med EU-grænseværdilinje
Tyskland og Holland må tilføre mere gødning, hvis grænseværdien på 11,3 mg/Nitrat-N i vandløb overholdes 

Vandboring

 Et faktuelt indsprøjt 
I tre senere år, hvor der findes tilgængelige detaljerede data, årene 2008 – 2010, er der permanent lukket 33 boringer på grund af forurening. Af disse angives det for de syv, at forureningen er med pesticider, mens det for de resterende ikke angives at være pesticider. 

Hvede til hjemmeside
Mindre dansk i melet
Vandglas-top
Drikkevandet holder vand

 Alpereglen kort Bredebjerggård maj 2014
Alpereglen er unødvendig, uegnet og uforholdsmæssig

Randzone Martin Bundgård

Ny randzonelov giver landmand dobbelt så mange randzoner

Samlet billede Enköbing

Spildevand som kilde til gødning og energi

Drænudløb sommer

Tyske forskere: Randzoner har minimal effekt

Recipienttegning Julius

Sådan virker den ny regulering af landbruget

Når bonden har det godt BYEN
Støt Bæredygtigt Landbrugs sagsanlæg mod staten

Danske Bank
reg: 3956 konto 10816831

Læs mere om formålet med støtten