Forsamling Og Talere

Der er ingen fremtid i dårlig kvalitet

29.05.2015

For de mere end 4.000 medlemmer af Bæredygtigt Landbrug var det en lang march, der nåede et vigtigt delmål, da foreningen i uge 21 omsider kom i landsretten, hvor statens egne vidner måtte erkende, at dansk landbrug i årtier har været reguleret på et fejlagtigt grundlag. Den 28. maj fortalte landbrugsforeningen, hvorfor indrømmelserne i gødningssagen er så vigtige, hvis landbruget skal have en fremtid i Danmark.

I fem år har Bæredygtigt Landbrug sagt, at styrelsernes tal for nedsivning og udsivning af nitrat har været forkerte. I tre år har Bæredygtigt Landbrug sagt, at statens udregninger for tab i kroner på grund af de danske gødningsnormer har været vildt underdrevne. I sidste uge kom det i Vestre Landsret frem, at Bæredygtigt Landbrug hele tiden har haft ret. Derfor indkaldte foreningen den 28. maj til pressemøde i Randers hos advokat Hans Sønderby Christensen, der fører Bæredygtigt Landbrugs gødningssag ved Vestre Landsret i Viborg. 

(læs mere)

Traktoren uden motor

29.05.2015

Randzoner pløjes 8 april Asger Møller Madsen

Randzonernes storhed og fald – Den første mørkelygtehistorie. Bæredygtigt Landbrug og dens advokat fik naturligvis ret.

Af Bestyrelsen i Bæredygtigt Landbrug

Tilbage i slutningen af 2012 underkendte Natur- og Miljøklagenævnet vandplanerne. Dermed faldt den EU-kompensationsordning som var stillet op for danske landmænd til gengæld for udlægning af randzoner, til jorden. Det skyldtes, at kompensationsordningen, jævnfør EU’s landdistriktsregler er knyttet op på gyldige vandplaner, og dem var der jo ikke længere nogen af.

(læs mere)

De spildte muligheder

28.05.2015

Bjarne i marken - rør ved korn (foto Kristian Brasen)

Så blev Folketingsvalget udskrevet. I næsten fire år har den nuværende regering, med skiftende besætning og deltagere, sat kursen også for dansk landbrug. Det kalder naturligt på en evaluering af indsatsen, nu hvor stemmerne skal afgives, og kursen for næste periode skal ligges fast.

Af Bjarne Nigaard, adm. direktør

Lad mig med det samme slå fast, at der i min optik er tale om en regering, der har talt og skrevet mere end den har ageret. En regering der har brugt sminke mere end knofedt.

(læs mere)

Blå blok: Landbruget skal reguleres på baggrund af faglighed

27.05.2015

Gård Bornholm 1

Den 18. juni skal danskerne til stemmeurnerne, og især for landbruget er det kommende valg meget afgørende for erhvervets fremtid. Læs her hvad landbrugsorførerne fra blå blok vil gøre for landbruget, hvis vi får en ny regering.

Mange landmænd kæmper med røde tal på bundlinjen og er akut truet på deres overlevelse, hvis ikke rammevilkårene bliver ændret markant.

(læs mere)

Sæt kryds ved dansk landbrug den 18. juni

27.05.2015

Bjarne Nigaard close up TOP

Den 27. maj udskrev Statsministeren valg til afholdelse den torsdag den 18. juni. Bæredygtigt Landbrugs adm. direktør, Bjarne Nigaard, opfordrer til, at man sætter sit kryds ved de politikere, der vil et bæredygtigt dansk landbrug

Af Bjarne Nigaard, adm. direktør Bæredygtigt Landbrug

Bæredygtigt Landbrug ønsker alle de opstillede og deres partier rigtig god fornøjelse med debatter, arrangementer osv. i de kommende tre uger.

(læs mere)

Konflikt mellem styrelser om gødskning i 2 meter bræmmer

26.05.2015

BræmmerDK

I foråret ændrede Miljøministeriet husdyrgødningsbekendtgørelsen, så den nu tydeligt indeholder et forbud mod gødskning i 2 meter bræmmerne. Men høringsnotatet afslører, at Miljøstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen er uenige om, hvordan reglerne har været tidligere.

Miljøministeriet har fornylig udstedt en bekendtgørelse, der utvivlsomt fastslår, at gødskning i 2 meter bræmmen er forbudt. Til gengæld er svaret noget mere mudret, når det handler om, hvorvidt det førhen har været lovligt at gødske i bræmmen eller ej. 

(læs mere)

BL afholder pressemøde om konsekvenserne af gødningssagen 28. maj

26.05.2015

Hvede og sløret mejetærsker

Selvom der først kommer en dom i gødningssagen den 26. juni, så kom der meget skelsættende oplysninger frem under retssagen, som allerede nu rokker ved det grundlag som gødningsnormerne er lavet på.

Under retssagen i Vestre Landsret i Viborg bekræftede flere af statens vidner, at de tal de bruger i deres beregninger ikke stemmer overens med virkeligheden, og dermed er der lavet lovgivning på forkert grundlag.

(læs mere)

Bæredygtigt Landbrug: Randzoneloven er fortsat problematisk

26.05.2015

Bjarne i rapsmark (foto Kristian Brasen)

NaturErhvervstyrelsen har meldt ud, hvilken ordning randzoneramte landmænd kan benytte for at få et økonomisk plaster i forbindelse med den seneste randzonelov fra 2014, men hos Bæredygtigt Landbrug mener man, at loven og kompensationsordningen hviler på et meget tvivlsom retsgrundlag.

For at opnå kompensation i forbindelse med randzoneloven, skal landmanden søge midler fra en tilskudsordning til teknologiske investeringer, hvor det bærende kriterium er, at man skal have randzoner for at kunne få tilskud. Men lodsejeren skal selv bidrage med 60 procent af udgiften til en ’teknologisk investering’, og først herefter kan man ansøge om at modtage støtte for derved at få mulighed for at få del i tilskudspengene for at dække de sidste 40 procent.

(læs mere)

Se alle nyheder her ...

Goddag og farvel-reception hos Bæredygtigt Landbrug

20. juni 2014:
Læs mere

Se Bæredygtigtlandbrug.dk's videoreportage fra opstarten på gødningssagen den 19. maj, hvor mere end 100 traktorer blev parkeret foran Vestre Landsret i Viborg

Medlemsskab juli sort
Læs hvordan du bliver medlem af Bæredygtigt Landbrug

Twitterbillede hjemmeside TOP
Bæredygtigt Landbrug er kommet på Twitter!
Følg endelig med og spred hashtagget #baeredygtigtlandbrug

Vandløb med bro Nordjylland

Vandløbsvedligeholdelsen halter
Venstre, Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti vil have forbedret vandløbs-vedligeholdelsen i Danmark - læs her, hvorfor der skal være mere plads til vandet i vandløbene

Hvede til hjemmeside
Aarhus Universitet i notat til fødevareministeriet: Danske gødningsregler giver dårligere kvalitet og større import af brødkorn

Grise

Resistens: Danske landmænd har udfaset præparater med høj risiko for resistens

Vandglas-top
Drikkevandet holder vand 

Samlet billede Enköbing

Spildevand som kilde til gødning og energi

Gård Povl Blak Bojer

Landmænd kræver fair finansiering

Grise
Bondefanget af banken

Hør Vagn Lundsteen forklare hvorfor planterne har brug for gødning, og hvorfor der er behov for gødskning efter ligevægtsprincippet

Asger Møller Madsen med drænmåleudstyr april 2014
Drænvansmålinger - hvordan gør jeg?

Jesper Bo Jensen 2014

Fremtidsforsker om dansk landbrug:
Potentialet er slet, slet ikke nået

Vandboring

 Et faktuelt indsprøjt 
I tre senere år, hvor der findes tilgængelige detaljerede data, årene 2008 – 2010, er der permanent lukket 33 boringer på grund af forurening. Af disse angives det for de syv, at forureningen er med pesticider, mens det for de resterende ikke angives at være pesticider.  

Drænudløb sommer
Tyske forskere: Randzoner har minimal effekt

Recipienttegning Julius

Sådan virker den ny regulering af landbruget

Støt Bæredygtigt Landbrugs sagsanlæg mod staten

Danske Bank
reg: 3956 konto 10816831

Læs mere om formålet med støtten