Kornsilo (TOP)

DLG-direktør: ’Vi skal have mere kvælstof’

22.08.2014

Selvom årets høst hverken er gjort endelig op eller afregnet helt endnu, så viser de foreløbige analyser et fald i proteinindhold i brødhveden på mellem en halv til en hel procent. Det giver en dårligere vare, når kornet skal videresælges, siger DLG-direktør Mogens Frederiksen, der efterlyser mere kvælstof på marken

Det kan være en udfordring at lave lige præcist det produkt, man lavede sidste år, med lige præcis den kvalitet, der efterspørges. I hvert tilfælde når produktet er brødkorn eller brødhvede.

For Mogens Frederiksen, direktør for international afgrødehandel hos DLG, er opgørelsen af året høst derfor et spændende, men også usikkert, højdepunkt i et job, der indebærer køb og salg af kornprodukter. 

(læs mere)

Vagn Lundsteen: Derfor falder proteinet også i brødhvede

21.08.2014

Vagn glad i hvedemark juli 2013

Tidligere var det normalhveden, eller foderhveden, der manglede protein på grund af lidt tilført kvælstof. Men de seneste sæsoner har den hvede, der bruges til brød, og som derfor tilføres mere kvælstof, også manglet. Det giver sig selv med de restriktive kvælstofnormer, siger Vagn Lundsteen, der forudser, at kvaliteten af brødhvede kun vil falde fremover

Selv med en fantastisk vækstsæson og månedsvis med sammenhængende sol, halter det mange steder med at producere brødhvede af høj kvalitet. Brødhvede med proteinindhold helt ned til sølle 8, 5 procent er desværre ikke længere et spørgsmål om enkeltstående tilfælde eller blot en enkelt fejlslagen høst. 

(læs mere)

Landmand efter kasseret brødhvedehøst: ’Det er da pisse træls’

20.08.2014

Kornmark nær (TOP)

Sidste år var det allerede galt. I år er det endnu værre. Landmand Michael Blach dyrker brødhvede på godt halvdelen af sine marker og oplever nu for andet år i træk faldende protein. Selv med ekstra tildeling af kvælstof er det ikke lykkedes den nordjyske landmand at levere hvede med tilstrækkeligt protein. Og han er langt fra alene. Ærgerligt, siger landmanden, der nu kan se frem til, at hveden i stedet bliver til kiks eller dyrefoder

Tirsdag d. 12. august startede ansøgningsrunden til den kommende sæson med brødhvede, og allerede dagen efter, onsdag d. 13. august, var puljen af brødhvedeansøgere så stor, at man har valgt at lukke for flere ansøgere.

(læs mere)

Kvægavler om manglende kvælstof: Det koster i hvert tilfælde 100.000 om året

19.08.2014

Korn nær i hånd (TOP)

Kvælstof koster, især når det mangler. Men hvor meget koster det egentlig? Kvægavler Peter Dalgaard Juhl har brugt sin morgenpause til at regne på prisen for at mangle kvælstof. Og det er ikke håndører, det drejer sig om

Selvom landmand Peter Dalgaard Juhl fra Haderslev selv dyrker foderkorn og græs, og selvom landmanden i princippet sagtens kunne være selvforsynende med foder til sine jerseykøer, så må han alligevel i byen for at købe ind, når kreaturerne skal have mad.

(læs mere)

Bæredygtigt Landbrug: Hvor har vi opfordret til lovbrud?

18.08.2014

Bjarne Nigaard close up TOP

Bæredygtigt Landbrug har netop lanceret sit forslag til en ny regulering af dansk landbrug. Men i stedet for at forholde sig til indholdet, har ministre, folketingsmedlemmer, og sågar L&F, haft mere travlt med at tolke forslaget som en opfordring til lovbrud. Administrerende direktør i Bæredygtigt Landbrug, Bjarne Nigaard, mener ikke, der er tale om en opfordring til lovbrud og opfordrer modsat kritikere til endnu en gennemlæsning af forslaget

Faldende proteinindhold, dårligt foder, middelmådig maltbyg og en brødhvedehøst, der flere steder ikke kommer i nærheden af kvalitetskravene for godt brødhvede. Det er blot nogle af resultaterne af flere årtiers undergødskning som følge af de stærkt begrænsende kvælstofnormer i Danmark. 

(læs mere)

Bæredygtigt Landbrug tager ansvar: Vi starter målinger nu

14.08.2014

Bjarne i marken (foto Kristian Brasen)

Bæredygtigt Landbrug opfordrer sine mere end 4.000 medlemmer til at sætte måleudstyr på drænene for at bevise landbruget ikke forurener. Tiltaget skal bane vejen for en ny regulering af dansk landbrug, der skal sikre mere gødning til afgrøderne, så forbrugerne igen kan få dansk brød, øl og kød i indkøbskurven

Bæredygtigt Landbrug opfordrer efter endnu en høst med foruroligende dårligt udbytte på markerne sine medlemmer til at opsætte måleudstyr på drænrørene. Landmændene har ikke råd til at vente flere år på en ny regulering baseret på målinger, lyder det fra foreningens administrerende direktør, Bjarne Nigaard.

”Havde vi behandlet vores husdyr på samme måde, som vi er tvunget til at dyrke afgrøder, var samtlige danske landmænd for længst blevet anmeldt til politiet for dyremishandling. Afgrøderne får simpelthen ikke det, de biologisk og fagligt skal have.”

(læs mere)

BL: Anmod om aktindsigt i fejlskemaet

14.08.2014

Nikolaj Schulz

I disse dage modtager danske landmænd fejlskemaer, hvor NaturErhvervstyrelsen igen reducerer landbrugets omsdriftsarealer. Det er nødvendigt, at så mange landmænd som muligt beder om en begrundelse, så urimelighederne kan få en ende, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug

Af Nikolaj Schulz, jurist

NaturErhvervstyrelsen er i gang med at behandle Fællesskema for 2014 og det tilhørende markkort.

(læs mere)

Indsatsplaner kan mere end halvere husdyrbrug

14.08.2014

Vandboring, Kattrup Gods500_200

Miljøministeren har udpeget og kortlagt geografiske områder, hvor der er drikkevandsinteresser i Danmark. Nu er kommunerne forpligtet til at udarbejde indsatsplaner for de enkelte drikkevandsområder i kommunen. Formålet med indsatsplanerne er at kortlægge arealanvendelse, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse

Af Nikolaj Schulz, jurist i Bæredygtigt Landbrug

Indsatsplanen skal der ud over indeholde en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse samt retningslinjer og tidsplan for myndighedernes indsats til opnåelse af denne beskyttelse.

Flere af indsatsplanerne er i høring – og indholdet er foruroligende for landbruget.

(læs mere)

Se alle nyheder her ...

Goddag og farvel-reception hos Bæredygtigt Landbrug

20. juni 2014:
Læs mere

Korn nær i hånd (TOP)
Danske landmænd hægtet af: Må gøde det halve af naboerne

Vagn Lundsteen fortæller, at rapshøsten 2014 præges af kvælstofmangel
Klik herover for at se video

Jesper Bo Jensen 2014
Fremtidsforsker om dansk landbrug:
Potentialet er slet, slet ikke nået

Nitratgraf med EU-grænseværdilinje
Tyskland og Holland må tilføre mere gødning, hvis grænseværdien på 11,3 mg/Nitrat-N i vandløb overholdes 

Vognbanner på vogn 2012
Banner til kornvognen - sådan bestiller du 

Vandboring

 Et faktuelt indsprøjt 
I tre senere år, hvor der findes tilgængelige detaljerede data, årene 2008 – 2010, er der permanent lukket 33 boringer på grund af forurening. Af disse angives det for de syv, at forureningen er med pesticider, mens det for de resterende ikke angives at være pesticider. 

Hvede til hjemmeside
Mindre dansk i melet
Vandglas-top
Drikkevandet holder vand

 Alpereglen kort Bredebjerggård maj 2014
Alpereglen er unødvendig, uegnet og uforholdsmæssig

Randzone Martin Bundgård

Ny randzonelov giver landmand dobbelt så mange randzoner

Samlet billede Enköbing

Spildevand som kilde til gødning og energi
Bjarne Nigaard FACEBOOKBILLEDE
Send en facebook-hilsen til Bjarne Nigaard
Klik på billedet for gå til BL-direktørens facebookprofil 

Drænudløb sommer

Tyske forskere: Randzoner har minimal effekt

Vandløbsekspert Jan Hjeds giver gode råd om målsætning af vandløb til vandrådene

Vagn Lundsteen fortæller om principperne bag den ny regulering. Det starter ved målinger før udløb til recipienten

Recipienttegning Julius

Sådan virker den ny regulering af landbruget

Når bonden har det godt BYEN
Støt Bæredygtigt Landbrugs sagsanlæg mod staten

Danske Bank
reg: 3956 konto 10816831

Læs mere om formålet med støtten