Erling Bonnesen (foto: Carsten Lundager)

Erling Bonnesen til Dan Jørgensen: Landmændene skal have mere gødning nu

18.09.2014

Det skrantende resultat af årets høst er et et wake up call til fødevareministeren. Det mener Venstres Erling Bonnesen, der kræver politisk handling og mere gødning på marken. Derfor indkalder han nu Dan Jørgensen til endnu et samråd

Mens landmænd i år - i mere end bogstavelig forstand - får kontant afregning af årets ringe kornhøst, så har meldingerne om en ny bundrekord i dansk kornkvalitet også nået Christiansborg.

Det får nu en række blå medlemmer af fødevareudvalget med Venstres fødevareordfører Erling Bonnesen i spidsen til at kræve politisk handling. Derfor har de kaldt fødevareminister Dan Jørgensen (S) i endnu et samråd.

(læs mere)

Præcisering

18.09.2014

Randzone juli 2013

Randzonesager sættes ikke i bero

Bæredygtigtlandbrug.dk bragte 16. september 2014 nyheden om, at flere randzonesager udsættes indtil efter, randzonesagen mod tidligere landmand Povl Blak Bojer har været for retten.

(læs mere)

Erling Bonnesen: Sporet endte blindt med Dan Jørgensen

17.09.2014

Bonnesen (xborg)

Fødevareordfører Erling Bonnesen kalder erhvervsminister Henrik Sass Larsen i samråd

Det plejer normalt at være fødevareministeren, der skal svare på spørgsmål, når der inviteres til samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Men ganske utraditionelt bliver det nu erhvervsminister Henrik Sass Larsen (S), der skal svare, når udvalget senere på måneden gentager spørgsmålet om, hvordan dansk slagtesvinsproduktion i fremtiden skal sikres.

(læs mere)

Landmænd kræver ren besked om indsatsplaner for rent vand

16.09.2014

Vandboring

Et nyt kommunalt tiltag for at sikre rent drikkevand rammer kun lodsejere i nærheden af drikkevandsboringer, imens indsatsplanerne slet ikke har fokus på spildevand og tikkende giftbomber fra gamle lossepladser. Nu kræver landmændene svar på, hvorfor de skal straffes for en hypotetisk forurening, når der findes reelle forureningsproblemer, der kræver handling nu og her

Som et af de første steder i landet er en gruppe lodsejere i Viborg Kommune nu i farezonen, eller rettere, beskyttelseszonen, for et meget indgribende tiltag, der ifølge en ny indsatsplan skal sikre rent drikkevand i området ved at begrænse landbrugsdriften. Men landbruget mener planen rammer forbi målet.

(læs mere)

Randzoneslaget skal stå i Thy

16.09.2014

Bjarne Nigaard sep 2014 i sol

Det bliver en enkelt prøvesag med den tidligere gårdejer Povl Blak Bojer fra Thy i hovedrollen, der skal afgøre randzonelovens skæbne. Anklagemyndigheden har besluttet, at alle øvrige sager skal afvente udfaldet af sagen ved retten i Holstebro

Den 10. september afsendte Nordjyllands Politi et brev til formanden i Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen, hvoraf det fremgår, at anklagen imod ham for brud på randzoneloven udsættes. Det skete mindre end to uger efter, landmanden havde fået besked om, at han skulle møde for retten i Hjørring den 31. oktober.

(læs mere)

18 procent mere gødning er stadig ca. 20 procent for lidt

15.09.2014

Mark1majdug

Venstre og vores kolleger i L&F har meldt ud, at de gerne med øjeblikkelig virkning vil tillade at der gødes mere i Danmark.

Af Bjarne Nigaard, Adm. direktør

De vil gerne tilbage til de tider, hvor den matematiske formel ’Økonomisk Optimum’, baseret på afgrødepriser, gødningspriser og gennemsnitsberegninger, var styrende faktor for kvælstofkvoten.

(læs mere)

Hvem sælger ud af dansk landbrug?

15.09.2014

Bjarne Nigaard close up TOP

På sidste uges samråd om et helt andet emne, løftede fødevareministeren lidt mere af sløret for, hvad en fremtidig, målrettet regulering af dansk landbrug kommer til at indeholde, hvis han får lov til at bestemme.

Af Bjarne Nigaard, Adm. direktør

”Vi er i gang med at inddele landet i 1.700 små retentionskort”, lød det fra ministeren, der samtidig forsikrede, at hele processen sker i samråd med ”… de grønne organisationer og erhvervet selv…”. Reguleringen har samtidig fokus på såkaldt ’sårbare’ jorder.

Jeg har ingen anelse om, hvem ministeren tager til indtægt for på erhvervets vegne at deltage i en sådan fremtidig regulering. Ingen af de landmænd jeg har spurgt, mener at de er en del af en sådan snak med ministeren. Og godt for det. Men hvem er det så, ministeren taler med?

(læs mere)

Landbrugsforeninger gør fælles front mod BNBO

15.09.2014

Vandglas-top

De tre landbrugsorganisationer Gefion, Nordsjællands Landboforening og Bæredygtigt Landbrug er gået sammen for at forhindre Egedal kommune i at forbyde dyrkning af jord helt op til 800 meter omkring en række af kommunens drikkevandsboringer. De tre organisationer er enige om, at kommunen er ude på et meget tyndt lovgrundlag. Beslutningen bygger nemlig på et misvisende fagligt grundlag

To formænd og en direktør fra de tre organisationer havde møde med Egedal kommunes borgmester og formanden for miljøudvalget mandag den 1. september for at forklare, hvorfor de mener, kommunens beslutning er faglig og juridisk forkert og derfor bør trækkes tilbage.

(læs mere)

Se alle nyheder her ...