Peter Kiær målinger

Derfor har jeg meldt mig ud

23.10.2014

Flere landmænd har i den seneste tid opsagt deres medlemskab af den lokale landboforening som protest mod organisationen Landbrug&Fødevarer. Det gælder også landmand Thyge Wissing på Sydsjælland, der ikke føler, at moderorganisationen tager nok vare på hans eller kollegaernes interesser

Han har kun lige akkurat sat det sidste punktum i sin opsigelse til landboforeningen Gefion, som han har været medlem af, siden han som midt i tyverne startede ud som landmand. Men selvom udmeldelsen er ganske dugfrisk, så har beslutningen, om at gøre alvor af udmeldelsen, været længe undervejs.

Som planteavler og svineproducent har Thyge Wissing fra Glumsø på Sydsjælland de seneste år haft sværere og sværere ved sit medlemskab, der på flere punkter, står i skærende kontrast til hans og kollegaernes interesser om bedre vilkår for erhvervet. 

(læs mere)

Nordjysk ålaugsformand: Åerne skal af med vandet

22.10.2014

Vand i Nordjylland

En mindre rende i grøden giver større fart på afstrømningen, mener kommunen. Ja, men det giver også en højere vandstand og dermed større risiko for oversvømmelse, siger Ålauget i Frederikshavns Kommune, der efter weekendens nedbør opfordrer politikerne til at se de våde realiteter i øjnene; at dimensionere rør efter nedbøren og til at skue op for grødeskæringen

Mens nordjyderne kæmper for at rette op på skaderne efter weekendens ekstreme nedbør, hvor marker og huse blev oversvømmet i en hidtil udset grad, og hvor tog og trafik på hovedveje - og sågar på en strækning af Hirtshalsmotorvejen - blev indstillet på grund af fare for sammenstyrt, kæmper ålauget i Frederikshavns Kommune for at undgå, at hændelserne med de mange voldsomme oversvømmelser skal gentage sig fremover.

(læs mere)

Skarpe kanter er en nødvendighed

21.10.2014

Flemming Fuglede Jørgensen, okt. 2013

Det altoverskyggende emne i landbrugspressen i den forgangne uge har været, at vores kollegaorganisation har ansat tidligere justitsminister Karen Hækkerup som direktør. Som tidligere her skrevet, anerkender vi fru Hækkerups dygtighed, men nu skal vi jo ikke tro, at fordi der kommer en ny direktør i Landbrug & Fødevarer (L&F), så er alle problemer løst.

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand

Der skal mere end ét menneske til at redde dansk landbrug fra katastrofernes holdeplads. 

(læs mere)

Ét spildevandsoverløb er ét for mange

21.10.2014

Vagn sur i randzone top juli 2013

Alligevel har miljøministeren givet kommunerne tilladelse til op mod hundredetusinde årlige overløb. Miljøminister Kirsten Brosbøl svarer mig i et læserbrev i JP 24. september, ”at give spildevand skylden er spin”. Jeg er nødt til at bede ministeren om at forholde sig til virkeligheden.

Af Vagn Lundsteen, fagpolitisk rådgiver

Ministeren tillader at kommunerne forurener, endda i et omfang, som de færreste kender. Det er almindeligt kendt, at der i forbindelse med landbrugets planteproduktion sker et tab af nitrat ud af rodzonen, som følge af nedbrydning af planterester. Dette tab vil altid forekomme og har altid forekommet. Nitrat er et naturligt stof, et af livets byggesten, som altid har været i vores vandmiljø, lige som det forekommer i alt andet levende. At kriminalisere et naturligt stof, er under en ministers værdighed.

(læs mere)

Så fik Naturstyrelsen en succesoplevelse: Nordjylland sat under vand

20.10.2014

Oversvømmelse 23 maj 1

Kære politikere! Hvis I er i tvivl om, hvad der sker, når vejrguderne sender mere nedbør over landet, samtidig med at Naturstyrelsen saboterer afløbet, så tag på studietur til Nordjylland!

Af cand. agro. Poul Vejby-Sørensen

Og hvis I vil se, hvorledes befolkninger overlever i lave landområder, så tag på studietur til Holland! Her kan de håndtere vandet. Men de har også den kæmpefordel, at de ligger uden for Naturstyrelsens indflydelse.

(læs mere)

DN´s misinformation af politikerne

19.10.2014

Hvede til hjemmeside

Kort før det åbne samråd mellem fødevareminister Dan Jørgensen og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som blev afholdt på Christiansborg, d. 1. oktober 2014, modtog udvalget og fødevareministeren et brev fra Danmarks Naturfredningsforening (DN)

Af Vagn Lundsteen, fagpolitisk rådgiver

Brevet fra DN, der er underskrevet af direktør Susanne Herfelt og Rikke Lundsgaard, landbrugspolitisk rådgiver, fremfører en lang række påstande, der er direkte usande, men påstande, der alligevel gør så stort indtryk på fødevareministeren, at han fremfører flere af dem på det åbne samråd. Hvad der konkret er forkert ved DN’s tankespind, vil jeg her redegøre for.

(læs mere)

Vandet er snart væk, men bakterierne er der stadig

17.10.2014

16 oktober

Jens Lauritz Jørgensen har hentet sine charolais-kvæg hjem fra marken en måned før tid i år, for landmanden tør simpelthen ikke lade dyrene græsse på markerne, der den 15. og 16. oktober igen blev oversvømmet af spildevand efter tunge skyer efterlod mere end 10,5 centimeter vand på ejendommen

Jens er godt og grundigt træt af kommunen og vandselskabet, for de kan gøre lige som det passer dem, føler han. Der er nemlig ingen, der kontrollerer om der er orden i tingene hos dem, og miljøministeren mener ikke at overløb med spildevand er et stort problem. Så for Gud ved hvilken gang skal landmanden nu rydde op efter spildevandet, og igen vil han gøre sit for at få kommunen og vandselskabet til at gøre noget ved problemet. For det er et stort problem for landmanden. 

(læs mere)

Manglende MFO-afgrøder fører ikke nødvendigvis til KO-træk

17.10.2014

Bakket landskab vårsæd og vintersæd

Bæredygtigt Landbrug mener ikke, at landmænd kan trækkes i støtte efter krydsoverensstemmelsesreglerne, hvis de har udvist godt landmandsskab i forbindelse med etablering af afgrøden. Kontrollen skal påvise, at reglerne er brudt forsætligt eller uagtsomt, lyder det fra jurist Nikolaj Schulz, med henvisning til EU-dom fra februar i år

Når landmanden får KO-kontrol, så er det ikke nok, at kontrollanten bare konstaterer, at der er sket en overtrædelse. Kontrollanten skal gennem en konkret vurdering påvise, at overtrædelsen er sket med fortsæt eller uagtsomt. Dette er slået fast ved EU-Domstolen, og synes også kodificeret i den nye landbrugsforordning. Det mener jurist i Bæredygtigt Landbrug Nikolaj Schulz efter han har nærlæst en EU-dom fra den 27. februar. 

(læs mere)

Se alle nyheder her ...

Goddag og farvel-reception hos Bæredygtigt Landbrug

20. juni 2014:
Læs mere

Indkaldelse til møde 30. oktober på halmballe
Meld dig til stormødet den 30. oktober i Horsens

Vagn sur i randzone top juli 2013

Vagn Lundsteen: Lave afgrødepriser øger krav om gødskning efter ligevægt

Alfred på mark

Den ioniserende landmand
Læs hvordan Alfred bruger ionisering i stalden og i marken

Hør Vagn Lundsteen forklare hvorfor planterne har brug for gødning, og hvorfor der er behov for gødskning efter ligevægtsprincippet

Asger Møller Madsen med drænmåleudstyr april 2014
Drænvansmålinger - hvordan gør jeg?

Korn nær i hånd (TOP)
Danske landmænd hægtet af: Må gøde det halve af naboerne

Jesper Bo Jensen 2014
Fremtidsforsker om dansk landbrug:
Potentialet er slet, slet ikke nået

Bjarne Nigaard FACEBOOKBILLEDE
Send en facebook-hilsen til Bjarne Nigaard
Klik på billedet for gå til BL-direktørens facebookprofil 

Nitratgraf med EU-grænseværdilinje
Tyskland og Holland må tilføre mere gødning, hvis grænseværdien på 11,3 mg/Nitrat-N i vandløb overholdes 

Vandboring

 Et faktuelt indsprøjt 
I tre senere år, hvor der findes tilgængelige detaljerede data, årene 2008 – 2010, er der permanent lukket 33 boringer på grund af forurening. Af disse angives det for de syv, at forureningen er med pesticider, mens det for de resterende ikke angives at være pesticider. 

Hvede til hjemmeside
Mindre dansk i melet
Vandglas-top
Drikkevandet holder vand

 Alpereglen kort Bredebjerggård maj 2014
Alpereglen er unødvendig, uegnet og uforholdsmæssig

Randzone Martin Bundgård

Ny randzonelov giver landmand dobbelt så mange randzoner

Samlet billede Enköbing

Spildevand som kilde til gødning og energi

Drænudløb sommer

Tyske forskere: Randzoner har minimal effekt

Recipienttegning Julius

Sådan virker den ny regulering af landbruget

Når bonden har det godt BYEN
Støt Bæredygtigt Landbrugs sagsanlæg mod staten

Danske Bank
reg: 3956 konto 10816831

Læs mere om formålet med støtten