Bjarne Nigaard i skjorteærmer (foto Kristian Brasen)

Bjarne Nigaard: Vis os dine målinger, Brosbøl!

02.09.2014

Landmænd vil reguleres på målinger og faktisk udledning. Men drænmålingerne er for usikre, fastholder miljøminister Kirsten Brosbøl. Sludder, de er det mest præcise redskab, vi har, siger Bæredygtigt Landbrugs Bjarne Nigaard

Det er godt to uger siden, Bæredygtigt Landbrug opfordrede samtlige danske landmænd til at tage hånd i hanke med egen udledning og iværksætte målinger.

Bortset fra et enkelt tweet eller to på de sociale medier, har miljøminister Kirsten Brosbøl (S) været lavmælt omkring Bæredygtigt Landbrugs opfordring. Men under et besøg hos Jammerbugt Kommune, mandag d. 1. september, udtalte ministeren, at hun på nuværende tidspunkt ikke agter at benytte sig af landmændenes drænvandsmålinger i en kommende ny regulering af landbruget.

(læs mere)

Derfor vil jeg gøde efter ligevægtsprincippet

02.09.2014

Alfred T. Olesen, okt. 2013

Bestyrelsesmedlem Alfred Olsen vil fremover gøre forsøg med gødskning efter ligevægt

Af Alfred Olsen, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug

Efter weekendens udgave af Effektivt Landbrug har flere landmandskollegaer spurgt mig, om det virkelig er sandt, at jeg fremover vil gøre forsøg med gødskning efter ligevægtsprincippet. Dertil kan jeg kun sige; ja, selvfølgelig! Det var hverken uovervejet fortalelse eller simpel ønsketænkning, da min driftsleder, Kristian, udtalte, at vi på Tværsiggaard vil give vores afgrøder præcis den mængde kvælstof, som de kan optage – og som de har så inderligt brug for. 

(læs mere)

Flyv ikke højere…

01.09.2014

Lindenborg Å

NaturErhvervstyrelsen vil med droner til at gennemføre kontrol af landmænd. Betænkeligt, siger Bæredygtigt Landbrug, der frygter, at de konkrete og menneskelige vurderinger tilsidesættes

”Når jeg tænker på hvordan det er gået med styrelsens brug af luftfotos til at producere randzonekort, så kan jeg godt blive særdeles nervøs for, hvordan det her vil komme til at gå”.

Sådan siger adm. direktør Bjarne Nigaard, Bæredygtigt Landbrug, om NaturErhvervstyrelsens udmelding om forsøg med kontrol med droner.

(læs mere)

Landmand Mads Iversen: Jeg gødsker efter ligevægtsprincippet

29.08.2014

Mads Iversen s/h

Trods positive regnskaber gennem en årrække endte landmand Mads Iversen som ufrivillig gidsel i et spil om økonomi og driftsspekulation efter, hans egen bank blev overtaget. Og efter otte år som selvstændig landmand og en driftsøkonomi, der ikke levede op til potentialet, stod valget derfor mellem at dreje nøglen om, eller at tage chancen; gødske mere og redde gården, dog med risiko for bøder og støttetræk. Mads Iversen valgte det sidste; at tage kampen mod kvælstofnormerne. Derfor har han de seneste to år sat alt på ét bræt og gødet efter princippet om ligevægt

I driftsåret 2010-11 blev han kåret som nummer to til titlen som Årets Slagtesvinsproducent. I 2011 producerede han 18.000 svin – fra fravænning til slagtning. Og da produktionen var på sit højeste, omsatte han for ikke mindre end 18 millioner årligt. I 2012 blev banken opkøbt af nye ejere. Kreditorerne, der havde overtaget lånene for det rene ’næsten ingenting’ smækkede efterfølgende kassen i og forlangte gården solgt. For, som Mads Iversen selv siger; ’kursen var så lav, at de kunne tjene penge på at lukke mig.’ 

(læs mere)

Hvorfor dog udtage lavtliggende jord?

28.08.2014

Bjarne Nigaard close up TOP

Bæredygtigt Landbrug forstår ikke, hvilke saglige hensyn, der skulle være til, at staten vil bruge 165 mio. kroner på at opkøbe lavtliggende landbrugsarealer. Nylige undersøgelser fra netop lavbundsområder, som Aarhus Universitet har foretaget, viser, at områderne ikke nødvendigvis udleder mere kvælstof

Både miljøministeren, klimaministeren og fødevareministeren profilerede tirsdag d. 26. august et nyt forslag om at bruge 165 mio. skattekroner på at opkøbe god, driftig landbrugsjord, og i stedet omdanne det til natur.

(læs mere)

Bjarne Nigaard: Kan du sige kvælstof, Søren?

27.08.2014

Bjarne i marken (foto Kristian Brasen)

Landbrug & Fødevarer efterlyser i forbindelse med det kommende års finanslov vilkår som i vores konkurrerende nabolande. Sig det nu, som det er, indvender Bjarne Nigaard, administrerende direktør hos Bæredygtigt Landbrug. Der er ingen grund til at pakke det ind; vi mangler kvælstof, kvælstof, kvælstof

I forslaget til næste års finanslov er et af udspillene blandt andet en lempelse af PSO-afgiften, men ellers præges udspillet ikke af store nye tiltag på landbrugsområdet. Det har fået Landbrug & Fødevarers direktør, Søren Gade, til at opfordre til, at rammevilkårene for produktion og eksport skal i fokus. Vi skal have lige vilkår som i de andre lande, siger Søren Gade henvendt til regeringen, der den kommende tid gerne skal forsøge at forhandle sig til flertal for udspillet.

(læs mere)

Gødskning efter ligevægtsprincippet vil ikke øge udvaskning

26.08.2014

Vagn glad i hvedemark juli 2013

Kritikere af en højere kvælstofnorm sætter ofte lighedstegn mellem tilførsel og udvaskning. Det er ikke korrekt, siger fagpolitisk rådgiver Vagn Lundsteen. Tværtimod er udvaskningen den samme, hvad enten du tilfører 80 eller 240 kg N

Af Vagn Lundsteen, fagpolitisk rådgiver, Bæredygtigt Landbrug

En statistisk dataanalyse af ca. 20 års overvågningsdata fra hele landet viser, at nitratindholdet og tilførslen af nitrat til iltet grundvand generelt har været faldende siden ca. 1980[1]. Altså hele 7 år før første vandmiljøplan 1 (VMP1). Mange har den opfattelse at vandmiljøplanerne, som har kostet danske landbrugsfamilier mere end 100 milliarder kroner, har medført en mindre kvælstofudvaskning og en mindre udledning til vandmiljøet. Det kan imidlertid ikke dokumenteres. Udviklingen startede 10 år inden den første vandmiljøplan begyndte at have effekt.

(læs mere)

Fri os for den politisk korrekte kvælstofkurs

25.08.2014

Mejetærsker front (TOP)

Kvælstofdebatten er taget til. Landmand og medlem af Bæredygtigt Landbrug, Peter Bohsen Jensen, giver her sit bidrag

Af Peter Bohsen Jensen, østjysk landmand

Bæredygtigt Landbrug har netop præsenteret et forslag til, hvordan man kan måle landbrugsjordens udledning af næringsstoffer via drænvandet. Metoden er meget detaljeret og er ganske unik, da man helt ned på ejendomsniveau får et sandt og præcist billede af, om der udledes uudnyttede næringsstoffer, som for eksempel kvælstof.

(læs mere)

Se alle nyheder her ...

Goddag og farvel-reception hos Bæredygtigt Landbrug

20. juni 2014:
Læs mere

 

Carsten Søborg og naboerne anlagde et minivådområde i samarbejde med Aarhus Universitet for at sikre, at de i fremtiden må dyrke jorden nær Limfjorden.

Korn nær i hånd (TOP)
Danske landmænd hægtet af: Må gøde det halve af naboerne

Vagn Lundsteen fortæller, at rapshøsten 2014 præges af kvælstofmangel
Klik herover for at se video

Jesper Bo Jensen 2014
Fremtidsforsker om dansk landbrug:
Potentialet er slet, slet ikke nået

Nitratgraf med EU-grænseværdilinje
Tyskland og Holland må tilføre mere gødning, hvis grænseværdien på 11,3 mg/Nitrat-N i vandløb overholdes 

Vognbanner på vogn 2012
Banner til kornvognen - sådan bestiller du 

Vandboring

 Et faktuelt indsprøjt 
I tre senere år, hvor der findes tilgængelige detaljerede data, årene 2008 – 2010, er der permanent lukket 33 boringer på grund af forurening. Af disse angives det for de syv, at forureningen er med pesticider, mens det for de resterende ikke angives at være pesticider. 

Hvede til hjemmeside
Mindre dansk i melet
Vandglas-top
Drikkevandet holder vand

 Alpereglen kort Bredebjerggård maj 2014
Alpereglen er unødvendig, uegnet og uforholdsmæssig

Randzone Martin Bundgård

Ny randzonelov giver landmand dobbelt så mange randzoner

Samlet billede Enköbing

Spildevand som kilde til gødning og energi
Bjarne Nigaard FACEBOOKBILLEDE
Send en facebook-hilsen til Bjarne Nigaard
Klik på billedet for gå til BL-direktørens facebookprofil 

Drænudløb sommer

Tyske forskere: Randzoner har minimal effekt

Vandløbsekspert Jan Hjeds giver gode råd om målsætning af vandløb til vandrådene

Vagn Lundsteen fortæller om principperne bag den ny regulering. Det starter ved målinger før udløb til recipienten

Recipienttegning Julius

Sådan virker den ny regulering af landbruget

Når bonden har det godt BYEN
Støt Bæredygtigt Landbrugs sagsanlæg mod staten

Danske Bank
reg: 3956 konto 10816831

Læs mere om formålet med støtten