Randzone i hvedemark sommer TOP

Vi venter på randzonekort - og på rimelighed

25.07.2014

Når kalenderen om få dage runder 1. august, så træder ændringerne af randzoneloven i kraft. Men i skrivende stund, under en uge før lovændringerne får virkning, er det stadig fuldstændig uklart, hvor myndighederne mener, der skal være randzoner

Af Bjarne Nigaard, adm direktør

Det lovede randzonekort fra NaturErhvervstyrelsen er ikke offentliggjort endnu, og før det bliver det, er endelig placering og bredde af randzonen ikke kendt. Og det er de jo så i øvrigt alligevel ikke med kortet, for der er også lige nogle vandplaner, der skal vedtages først, før vi ved vore alle randzonerne skal udlægges…

(læs mere)

Alpereglen ikke ændret

24.07.2014

Bakket landskab rapsmark

Den udskældte regel om at landmænd ikke frit må dyrke jorden på arealer, der hælder mere end 12 grader bliver nu til virkelighed, til trods for at forskere har svært ved at se det videnskabelige grundlag. Hos Bæredygtigt Landbrug fortsætter man kampen for at få reglen fjernet

Det halter meget med de videnskabelige argumenter bag Alpereglen, der fra denne høst gør det ulovligt for danske landmænd med bakkede marker at dyrke jorden, som de finder det bedst. Det er bekymrende, mener man hos Bæredygtigt Landbrug.

(læs mere)

Nye gødningsregler bygger på gætværk

23.07.2014

Mark1 Tina

Bæredygtigt Landbrug kalder den ny gødningsanvendelsesbekendtgørelse for ’rent gætværk’, for hvorfor tæller vinterhvede med som alternativ til efterafgrøder imens vinterbyg og vinterrug ikke gør. Og så kalder foreningen det for uforståeligt, at tidligere randzoner tæller med en faktor 4:1, når den nyeste viden viser, at randzonerne ikke har en effekt i forhold til kvælstoffastholdelse i jorden

Den 1. august 2014 træder en ny gødningsanvendelsesbekendtgørelse i kraft. Ændringerne indebærer bl.a., at landmanden får mulighed for, at vinterhvede sået før 7. september kan tælle med som efterafgrøde i forholdet 5:1. Derudover indebærer bekendtgørelsen, at man i forholdet 4:1 kan benytte tidligere randzoner som alternativ til efterafgrøder. Oversat betyder dette, at én hektar randzone tæller lige så meget som 20 hektar tidligt sået vinterhvede.

(læs mere)

BL vil skilte med ’Dansk Kvalitet'

22.07.2014

Køer i stald

De seneste dages debat om den mad vi køber i Danmark har i høj grad sat fokus på kvaliteten af de danske fødevarer, og det får nu landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug til at foreslå, at der skal skiltes med den danske kvalitet på indpakningen

Dyrevelfærden i den danske dyreproduktion er i verdensklasse, og også når det gælder ansvarlig brug af pesticider, den økologiske produktion og forarbejdningen af fødevarerne er kvaliteten i en klasse for sig. Men på hylderne i supermarkedet ligger billige udenlandske alternativer side om side med de danske produkter. Ofte er prisen eneste indikation af, at her er varer produceret under danske standarder, og kun ved at nærlæse bagsiden på produktbeskrivelsen kan forbrugeren få vished for, at indholdet ikke lever op til de strenge danske krav.

(læs mere)

BL om EU-reform: Typisk dansk overimplementering

21.07.2014

Bjarne i marken (foto Kristian Brasen)

Når den nye EU-reform fra 1. august skal have sin virkning for danske landmænd, så vil der på et meget væsentligt område være en stor forskel på, hvad de danske landmænd må gøre i forhold til deres europæiske kolleger

Det handler konkret om hvad der må udlægges som de nye pligtige miljøfokusområder, også kaldet MFO. Mindst fem procent af den enkelte landmands omdriftareal skal udlægges til MFO.

(læs mere)

Naturstyrelsen fravælger bevidst målinger som redskab

21.07.2014

Peter Rosendal, okt. 2013

Det er nu 14 år siden vandrammedirektivet satte krav om, at der skal foretages målinger af miljøfremmede stoffer i vandmiljøet. I Danmark er målingerne endnu ikke taget i brug, og det skyldes embedsmisbrug i Naturstyrelsen mener næstformand i Bæredygtigt Landbrug, Peter Rosendal

Af Peter Rosendal, næstformand i Bæredygtigt Landbrug og medlem i Vandløbsforum

Der findes i de danske vandløb mindst ti forurenende stoffer, som spildevandsrenseanlæggene ikke kan rense fra i en grad, så vandkvaliteten lever op til ’kvalitetskrav for vandmiljøet’, som det i 2010 blev formuleret i Miljøministeriets rapport ”Forurenende stoffer fra overløbsbygværker fra fælleskloakerede områder”. 

(læs mere)

Landbrugspolitik skal baseres på fakta

17.07.2014

Alfred T. Olesen, okt. 2013

Hvad formål er der med, at lovgivningen på landbrugsområdet er politisk korrekt, når den ikke er fagligt korrekt? Alfred Olesen, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug efterspørger en faktabaseret landbrugspolitik i Danmark

Af Alfred Tværsig Olesen, bestyrelsesmedlem Bæredygtigt Landbrug

Dengang jeg var dreng, var jeg med min far på Askov Forsøgsstation. På det tidspunkt havde de på forsøgsstationen en fantastisk engageret medarbejder, Axel Dam Kofoed, og han forklarede, hvordan man på forsøgsstationen havde udtaget jordprøver. Man havde taget jord fra hele landet og placeret det i store brøndringe, så man kunne se, hvordan forskellige jordtyper reagerer på nedbør og næringsstoffer.

(læs mere)

Landbruget vil reguleres som industrien

17.07.2014

Bjarne i rapsmark (foto Kristian Brasen)

Dansk landbrug har formået at sætte produktionen væsentligt i vejret uden at det har medført en øget forurening, og med en intelligent regulering af landbruget, der ligner de regler man finder i industrien generelt, vil dansk landbrug kunne skabe titusindvis af nye arbejdspladser uden negative effekter på naturen.

Af Bjarne Nigaard, Adm. direktør Bæredygtigt Landbrug

Fortsætter man derimod med den landbrugspolitik, der føres i dag, så vil det om få år være slut med dansk produceret brød, kød og øl på hylderne i det lokale supermarked, og det endda uden gevinst for miljøet.

(læs mere)

Se alle nyheder her ...