VAndløb

Blå blok: Vandløbenes vigtigste opgave er at lede vand væk

26.03.2015

Vandløbenes primære opgave er at lede vand væk. Det mener partierne i blå blok, der nu har stillet forslag om, at regeringen skal udsende en vejledning, der præciserer, at vandløbene først og fremmest er til for at aflede vandet. Den udmelding glæder direktøren i Bæredygtigt Landbrug.

Nu skal det være slut med dårligt vedligeholdte vandløb, der giver forsumpning af marker og oversvømmelser i boligområder. Det mener blå blok, der ønsker, at regeringen tager vandløbsloven under kærlig behandling og får præciseret, at vandløbenes vigtigste opgave er at lede vand væk. 

(læs mere)

Grundvandsovervågningen holder ikke vand

25.03.2015

Vandglas-top

Selvom man i den danske forskerverden leder mere og mere målrettet efter både nitrat og pesticider i det danske grundvand, så finder man år for år færre forekomster og mindre mængder. Det er konklusionen i en ny rapport fra GEUS, men rapporten siger intet om grundvandets generelle sundhedstilstand, lyder kritikken fra Bæredygtigt Landbrug

På et møde om den nye statusrapport for Grundvandsovervågningen 2014 (GRUMO) den 24. marts indrømmede Naturstyrelsen og GEUS, at grundvandsovervågningen kun i mindre grad medtager data fra boringer, der hverken er belastet af pesticider eller nitrat. Det sker, fordi GEUS, der står for overvågningen af data til brug for GRUMO, blander data fra målrettede målinger i risikoområder sammen med data fra et relativt fast regionalt netværk af målestationer.

(læs mere)

2 meter bræmmer bør ikke give KO-træk

24.03.2015

RandzoneVrå

NaturErhvervstyrelsen er kommet i tvivl om det juridiske grundlag og genoptager derfor 1100 sager om træk i landbrugsstøtten til landmænd, der ikke har haft 2 meter bræmmer langs vandløb og søer. En rigtig god nyhed for de mange landmænd, der i årevis er blevet trukket uretmæssigt i landbrugsstøtten, lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs chefjurist, Nikolaj Schulz. Alligevel er der skår i glæden, for NaturErhvervstyrelsen vil nu ændre i reglerne, så manglende 2 meter bræmmer fortsætter med at give træk i landbrugsstøtten.

Tidligere på året gik et medlem af Bæredygtigt Landbrug i retten, fordi han mente, at han var blevet trukket uretmæssigt i sin landbrugsstøtte. Retssagen endte ikke med en dom, men med, at Kammeradvokaten hævede sagen, og landmanden vandt. Meget tydede på, at juraen ikke var på plads, og at 2 meter bræmmer derfor ikke kan KO-belægges.

(læs mere)

Vandplanerne ændret på ny – Bæredygtigt Landbrug kræver ny høring

23.03.2015

Vandløb høj vandstand

Naturstyrelsen har på ny fundet fejl i kortmaterialet til de vandplaner, der blev sendt i høring den 22. december 2014. Hos Bæredygtigt Landbrug mener man at udpegningen af nye miljømål for 180 vandløbstrækninger fordelt fra Assens til Jammerbugt og Esbjerg til Bornholm kræver, at høringen skal starte forfra.

Den 23. mart 2015 skrev Naturstyrelsen til medlemmerne af Vandløbsforum med besked om, at man har ændret miljømålsætningerne for cirka 180 danske vandløbsstrækninger. Der er tale om ændringer i kortgrundlaget MiljøGIS, som blandt andre lodsejerne skal benytte for at se, om vandplanerne har indflydelse på deres ejendom.

(læs mere)

Nikolaj Schulz: Anmelderordningen bør ophæves

20.03.2015

Nikolaj Schulz 4 dec 2014

Bæredygtigt Landbrug har sendt høringsvar i forbindelse med nogle ændringer i anmelderordningen, men chefjurist Nikolaj Schulz så hellere, at alle anmelderordningerne blev ophævet og erstattet med en samlet ordning

Af Nikolaj Schulz, chefjurist

Hovedindholdet i den foreliggende ændring er, at husdyrbrug, der ikke har opnået tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven, kan udvide produktionen i de nuværende stalde.Det fremgår af et høringsbrev i forbindelse med en ændring af anmelderordningen, at ændringen har ophav i Vækstplan for Fødevarer fra 2014, hvor første del af opfyldelsen var opdatering af omregningsfaktorerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen og nu denne ændring.

(læs mere)

Er der gået popkultur i kloakken?

20.03.2015

Peter Rosendal, okt. 2013

Spildevand, miljøfremmede stoffer og målinger i vandmiljøet. Du er sikkert allerede træt. Og lad det da bare være sagt med det samme: Spildevand er ganske givet ikke verdens mest sindsoprivende emne at lægge ører til, hvis man ikke interesserer sig for det. Det indrømmer jeg gerne. Faktisk kunne det nok godt trænge til at blive støvet af og frisket lidt op. Bare lidt. Men i mandags på P3 blev det lige friskt nok til min smag

Af Peter Rosendal, næstformand i Bæredygtigt Landbrug

Med temaet ’lort’ som underholdningsmotor blev der snakket om spildevand i radioprogrammet Gandhi. En snak mellem de to værter, David Mandel og Christian Fuhlendorff, og forretningsområdechef i HedeDanmark, Sune Aagot Sckerl, der desværre gav lytterne et helt forkert billede af den faktiske virkelighed i det danske spildevand. 

(læs mere)

Sig ”natur” eller sig ”økologi” – det er et valg

19.03.2015

Poul juli 2012

Det står skidt til med den åbne debatkultur på dagbladet Politiken. Debatredaktør Mette Højbjerg skrev den 12. marts en signatur med baggrund i Danmarks Naturfredningsforenings oplæg ’Kan Danmark blive 100 procent økologisk? ’, men redaktøren har valgt ikke at bringe et modsvar til signaturen fra Bæredygtigt Landbrug

Læs her, hvorfor Poul Vejby-Sørensen, faglig rådgiver i Bæredygtigt Landbrug, mener, at debatredaktørens indlæg tager udgangspunkt i fri fantasi og propaganda, og læs hvorfor en 100 procent omstilling til økologi i Danmark ikke vil gavne hverken naturen eller klimaet. Skal økologi være bæredygtigt, så mener Poul Vejby-Sørensen, at produktionen skal kunne afsættes på markedsvilkår. 

(læs mere)

Landmand vandt over NaturErhvervstyrelsen i strid om lysåbne arealer

18.03.2015

Lysåbent areal mark TOP

Den nordjyske landmand Jørgen Mølhus Jørgensen har vundet over NaturErhvervstyrelsen i en sag, hvor myndighederne har nægtet støtte til lysåbne arealer i 2014. Nu vil Jørgen med bistand fra Bæredygtigt Landbrug også kræve støtten tilbagebetalt for årene 2011, 2012 og 2013.

Mælkeproducent Jørgen Mølhus Jørgensen har med Bæredygtigt Landbrugs hjælp sejret over NaturErhvervstyrelsen (NAER). Siden 2011 er landmanden blevet trukket i støtte for arealer, der er udpeget som lysåbne, hvilket NAER siden 2011 har sidestillet med, at arealerne ikke er i god landbrugsmæssig stand. Men praksis ser nu ud til at være ændret. Landmanden har nu fået tilsagn om, at han får udbetalt den fulde støtte for 2014 den 20. marts. 

(læs mere)

Se alle nyheder her ...

Goddag og farvel-reception hos Bæredygtigt Landbrug

20. juni 2014:
Læs mere

Vandløb med bro Nordjylland
Vandløbsvedligeholdelsen halter
Venstre, Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti vil have forbedret vandløbs-vedligeholdelsen i Danmark - læs her, hvorfor der skal være mere plads til vandet i vandløbene

Hvede til hjemmeside
Aarhus Universitet i notat til fødevareministeriet: Danske gødningsregler giver dårligere kvalitet og større import af brødkorn

Medlemsskab juli sort
Fornyelse af medlemsskaber - læs mere her

Grise
Resistens: Danske landmænd har udfaset præparater med høj risiko for resistens

Vandglas-top
Drikkevandet holder vand 

Samlet billede Enköbing

Spildevand som kilde til gødning og energi

Gård Povl Blak Bojer

Landmænd kræver fair finansiering

Grise
Bondefanget af banken

ØL blandede øl TOP

Proteindebat: Indholdet i dansk korn er for lavt

Jan Hjeds: Oversvømmelser er politisk bestemte
"Mere vand, der skal strømme i mindre vandløb, det passer ikke sammen - det kan ikke lade sig gøre uden oversvømmelser.... Så oversvømmelserne, de er pt. politisk bestemte," lyder det fra Jan Hjeds i videoen herover

Hør Vagn Lundsteen forklare hvorfor planterne har brug for gødning, og hvorfor der er behov for gødskning efter ligevægtsprincippet

Asger Møller Madsen med drænmåleudstyr april 2014
Drænvansmålinger - hvordan gør jeg?

Korn nær i hånd (TOP)
Danske landmænd hægtet af: Må gøde det halve af naboerne

Jesper Bo Jensen 2014
Fremtidsforsker om dansk landbrug:
Potentialet er slet, slet ikke nået

Nitratgraf med EU-grænseværdilinje
Tyskland og Holland må tilføre mere gødning, hvis grænseværdien på 11,3 mg/Nitrat-N i vandløb overholdes 

Vandboring

 Et faktuelt indsprøjt 
I tre senere år, hvor der findes tilgængelige detaljerede data, årene 2008 – 2010, er der permanent lukket 33 boringer på grund af forurening. Af disse angives det for de syv, at forureningen er med pesticider, mens det for de resterende ikke angives at være pesticider. 

Hvede til hjemmeside
Mindre dansk i melet

Drænudløb sommer

Tyske forskere: Randzoner har minimal effekt

Recipienttegning Julius

Sådan virker den ny regulering af landbruget

Støt Bæredygtigt Landbrugs sagsanlæg mod staten

Danske Bank
reg: 3956 konto 10816831

Læs mere om formålet med støtten